ΗΠΑ: ΜΕΡΙΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

>  Το ποσοστό των ανδρών που κατέχουν μια θέση εργασίας-οποιαδήποτε θέση εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης-υποχώρησε έως 63,5% τον Ιούλιο δηλαδή  πολύ κοντά στο χαμηλό σημείο του 63,3% τοΥ Δεκέμβριο του 2009.
Αυτά είναι τα χαμηλότερα ποσοστά σε στατιστικές που έχουν καταγραφεί από το 1948.

>  Γ
ια τους άνδρες στις ηλικίες μεταξύ 25 και 54, μόνο το 81,2% έχουν εργασία, μικρή βελτίωση από το χαμηλότερο επίπεδο του περασμένου έτους-και εξακολουθεί να είναι αρκετά κάτω από τα επίπεδα της ύφεσης 1982-83, όταν το ποσοστό απασχόλησης στους άνδρες αυτής της ηλικίας ποτέ δεν έπεσε κάτω από το 85%.
>  Το 1969, το 95 τοις εκατό των ανδρών από 25-54 είχαν εργασία.

>  Μετά τον συνυπολογισμό του πληθωρισμού, ο μέσος μισθός για τους άνδρες μεταξύ 30 και 50 μειώθηκε 27% σε 33.000 δολάρια το χρόνο από το 1969 έως το 2009.

>  Ο
ι γυναίκες, είναι η  πλειοψηφία των φοιτητών των κολεγίΩΝ για τρεις δεκαετίες και τώρα αντιπροσωπεύουν το 57%.
 
>  Κερδίζουν περίπου 16% λιγότερο από τους άνδρες.

>  Τον Ιούλιο ΤΟΥ 2011, 68,9% των γυναικών ηλικίας 25-54 ετών είχαν θέσεις εργασίας, έναντι 72,8% τον Ιανουάριο του 2008.
>  Το 1969, ήταν κάτω από το 50%

ΠΗΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΛΕΙΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 19,454 ΔΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2010 23,905 ΔΙΣ
ΥΨΟΣ ΧΡΕΟΥΣ 31/12/2010 340,278 ΔΙΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2010 41753.36
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2009 36453.45
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2008 22412.43
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 8512410
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 9,436,280
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 10,738,610
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 11,538,310
ΜΑΪΟΣ 2011 8,803,340
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 10,034,511
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 11,411,810
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 12,697,510
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 14,651,020
ΜΑΪΟΣ 2010 11,392,000

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΟΡΦΗ xls)


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΘΕΑΤΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ)
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ