ΠΤΩΣΗ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑΣ


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΑΕ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - 4566 ΑΕ
2009 2008 μτβ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 48,000,419,827 58,441,292,433 -17.9
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1,333,554,404 1,659,404,214 -19.6
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 690,680,239 399,125,955 73.0
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 784,595,261 589,667,489 33.1
ΕΜΠΟΡΙΟ - 6109 ΑΕ
2009 2008 μτβ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 73,455,281,115 79,692,724,973 -7.8
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 1,596,134,718 2,129,948,101 -25.1
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 950,404,124 722,242,772 31.6
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 715,636,469 690,981,152 3.6
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - 1536 ΑΕ
2009 2008 μτβ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 7,874,333,176 8,926,083,246 -11.8
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 33,311,325 261,010,148 -87.2
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 140,325,835 86,019,752 63.1
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 122,784,323 145,380,277 -15.5
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - 1695 ΑΕ
2009 2008 μτβ
ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 3,993,534,207 4,327,783,568 -7.7
ΚΕΡΔΗ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ -153,273,986 -36,095,709 324.6
ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 37,166,559 48,904,331 -24.0
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 28,993,828 28,511,668 1.7


ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ICAP

ΠΗΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΕΛΕΙΜΜΑ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2010 19,454 ΔΙΣ
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 2010 23,905 ΔΙΣ
ΥΨΟΣ ΧΡΕΟΥΣ 31/12/2010 340,278 ΔΙΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2010 41753.36
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2009 36453.45
ΑΥΞΗΣΗ ΧΡΕΟΥΣ ΕΤΟΥΣ 2008 22412.43
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2012 8512410
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011 9,436,280
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011 10,738,610
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 11,538,310
ΜΑΪΟΣ 2011 8,803,340
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2011 10,034,511
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 11,411,810
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 12,697,510
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2010 14,651,020
ΜΑΪΟΣ 2010 11,392,000

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 (ΜΟΡΦΗ xls)


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΜΟΡΦΗ xls)


ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΘΕΑΤΕΣ ΑΝΑ ΑΓΩΝΑ)
Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ